skip to Main Content

Schoolgids 2021 - 2022

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld. Klik hier om de schoolgids van 2022-2023 te lezen.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Voor kinderen en ouders uit groep 8 is het belangrijk om een passende school voor VO te vinden. Zie hiervoor: de VO-gids

Hieronder ziet u de verslaglegging en verantwoording van het afgelopen schooljaar in ons Organisatorisch jaarverslag en Onderwijskundig jaarverslag van het schooljaar 2021-2022.

Schoolplan 2019 - 2023

In ons Schoolplan De Wiekslag (2019-2023) kunt u lezen wat onze doelen zijn voor de school voor 4 jaren.

De actuele versie is samengevat in ons Schooljaarplan De Wiekslag 2021-2022, waarin alle prioriteiten voor het huidige schooljaar zijn beschreven.

Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school kunt u ook lezen op de website scholen op de kaart.

Back To Top