skip to Main Content

Schoolgids 2023 - 2024

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Wat onze visie op onderwijs is, welke zorg wij geven aan onze leerlingen en welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven.

Verder staan er de belangrijkste afspraken over de werkwijze van onze school vermeld. Hier kunt u de schoolgids van 2023-2024 lezen: Schoolgids 2023-2024 De Wiekslag

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten.

Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Twijfel niet en neem even contact met ons op.

 

Voor kinderen en ouders uit groep 8 is het belangrijk om een passende school voor VO te vinden. Zie hiervoor: de VO-gids

Hieronder ziet u de verslaglegging en verantwoording van het afgelopen schooljaar in ons Jaarverslag 2022-2023.

Schoolplan 2023 - 2027

Ook kijken we graag vooruit naar de komende jaren en willen we ons als school blijven ontwikkelen. Zo hebben we doelen gesteld die we in 4 jaren willen bereiken. In dit overzicht ziet u globaal de doelen van de komende 4 jaren. In ons schoolplan 2023-2027  kunt u de uitgebreide versie van deze 4-jarendoelen lezen.

De actuele versie, van het huidige schooljaar, is te vinden in ons jaarplan 2023-2024.

Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school kunt u ook lezen op de website scholen op de kaart.

Back To Top