skip to Main Content

Ingrid Hammenga-Pilat (ouder):

‘Dit is waar voor  mij/ons de Wiekslag voor staat:

Een school waar de christelijke identiteit voorop staat. Waar geborgenheid en betrokkenheid is. Waar er saamhorigheid heerst en waar er korte lijntjes  zijn onderling. Waar hele fijne leerkrachten rondlopen en waar je je gehoord en gezien mag voelen. Kortom een hele fijne school!’   

Brechje te Braake (logopedist/dyslexiebehandelaar):

‘Iedere dinsdag kom ik met veel plezier voor de begeleiding van een aantal leerlingen naar ‘De Wiekslag’. Het valt mij op dat er altijd een fijne sfeer is; er is rust in de klassen, het is gezellig en gemoedelijk. De leerkrachten en ouders zijn erg betrokken en er is aandacht voor het individuele kind en voor elkaar. Het is daarnaast mooi om te zien hoe er op De Wiekslag met enthousiasme wordt gewerkt aan goed taal- en leesonderwijs.’

Jakob en Jonna Mossel (ouders):

‘Onze kinderen gaan met plezier naar school. De school heeft fijne leerkrachten die rekening houden met het kind. Daarbij werken ze met thema’s waardoor de kinderen makkelijker dingen onthouden. Ook op het plein en in het schoolgebouw voelen ze zich thuis.
Voor ons is het het belangrijkste dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich daarbij veilig voelen. En dat doen ze heel goed op basisschool de Wiekslag.’ 

Mandy Klok (leesconsulent en contactpersoon De Bibliotheek op School):

‘Treed je het ruime rustige schoolgebouw binnen, dan valt meteen op hoe “digitaal” en “leesgraag” iedereen is.

Een fijne school.’ 

 

 

 

Back To Top