skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Tijdens de grote pauze van 12.00 tot 13:00 uur, kunnen alle leerlingen op school blijven. Er wordt eerst samen met de leerkracht gegeten en daarna is er gelegenheid om te spelen, waarbij ouders toezicht houden.

In principe draaien alle ouders van de leerlingen die gebruik maken van TSO (TussenSchoolseOpvang) mee in het pleinwachtrooster. De TSO is dan gratis. Ouders die niet kunnen of willen participeren betalen € 65,-per kwartaal.

Hier kunt u ons protocol voor de TSO lezen.

Buitenschoolse opvang

Voor het eventueel gebruik maken van BSO verwijst de school door naar Kindercentrum Zien en diverse gastouders.

Op school zijn brochures en aanmeldingsformulieren voor de buitenschoolse opvang beschikbaar. Verder kunt u via de hun website meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang.

Back To Top