skip to Main Content

Ons onderwijs

Het team van De Wiekslag staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs en een mooie schooltijd te bieden.

Zorg, wederzijds respect, vertrouwen en instructie staan daarbij centraal.

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. We bieden hen een beredeneerd leerstofaanbod van kennis en vaardigheden.

Daarnaast werken we schoolbreed aan cultuureducatie, sportdagen en projectweken. Zo werken we bv. in alle klassen met betekenisvolle thema’s om de wereld in de school te halen.

 

Om de leerlingen voor te bereiden op de digitale toekomst, werken we dagelijks met Ipads en chromebooks. Daarnaast maken de kinderen ook kennis met andere digitale en technische middelen, zoals o.a. de 3D-printer.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen, kijken we wat de leerling nodig heeft en passen onze begeleiding daarop aan. Hierbij maken we o.a. gebruik van concrete materialen, digitale en adaptieve leermiddelen en de adviezen van experts.

4658B8A3-640C-48C6-A57D-0E48F18C0680

Taal & lezen

Elke ochtend starten we in de hele school met lezen. We vinden het belangrijk om leerlingen goed te leren lezen en te laten genieten van lezen.

Leerlingen lenen daarvoor boeken uit onze eigen rijke schoolbibliotheek. In de onderbouw krijgen de kinderen regelmatig een boek mee naar huis. Samen met ouders stimuleren de leesmotivatie en benadrukken we het belang van lezen door voor te lezen.

5102B90F-E9F5-429E-922E-BBD6C84699C6

Kanjertraining

Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig voelen op school. Vertrouwen, veiligheid, waardering en respect staan hierin centraal.

In alle klassen besteden we aandacht aan de lessen en de taal van de Kanjertraining om hun sociale vaardigheden te versterken, weerbaar en zelfstandig te worden. De kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en dat van anderen en leren hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Deze kanjerafspraken helpen hen daarbij:

We hebben respect voor God en elkaar, we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top